Neoadjuvanttikemoterapia ja etukäteisleikkaus resekoitavaan haimasyöpään

CHICAGO – Pieni satunnaistettu tutkimus osoittaa, että neoadjuvanttikemoterapia ei voi verrata resektoitavan haimasyövän selviytymiseen tarkoitettua etukäteisleikkausta.
Ensimmäistä kertaa leikkauksen saaneet potilaat elivät yllättäen yli vuoden pidempään kuin ne, jotka saivat lyhyen FOLFIRINOX-kemoterapiajakson ennen leikkausta.Tämä tulos on erityisen yllättävä, kun otetaan huomioon, että neoadjuvanttihoitoon liittyi suurempi negatiivisten leikkausmarginaalien (R0) määrä ja että useammat hoitoryhmän potilaat saavuttivat solmunegatiivisen tilan.
"Lisäseuranta voi selittää paremmin neoadjuvanttiryhmän R0- ja N0-arvojen paranemisen pitkän aikavälin vaikutuksia", sanoi Knut Jorgen Laborie, MD, Oslon yliopisto, Norja, American Society of Clinical Oncology.ASCO) kokous."Tulokset eivät tue neoadjuvantti FOLFIRINOXin käyttöä resekoitavan haimasyövän vakiohoitona."
Tämä tulos yllätti Andrew H. Ko, MD Kalifornian yliopistosta San Franciscosta, joka kutsuttiin keskusteluun, ja hän myönsi, että he eivät tue neoadjuvanttia FOLFIRINOXia vaihtoehtona etukäteisleikkaukselle.Mutta he eivät myöskään sulje pois tätä mahdollisuutta.Tutkimusta kohtaan tunnetun kiinnostuksen vuoksi ei ole mahdollista antaa lopullista lausuntoa FOLFIRINOX-neoadjuvantin tulevasta tilasta.
Ko totesi, että vain puolet potilaista suoritti neljä neoadjuvanttikemoterapiasykliä, "mikä on paljon vähemmän kuin odotin tälle potilasryhmälle, jolle neljä hoitojaksoa ei yleensä ole kovin vaikeaa…"...Toiseksi, miksi suotuisammat kirurgiset ja patologiset tulokset [R0, N0 status] johtavat suuntaukseen huonompiin tuloksiin neoadjuvanttiryhmässä?ymmärtää syyn ja lopulta siirtyä gemsitabiinipohjaiseen hoitoon."
"Siksi emme todellakaan voi tehdä tästä tutkimuksesta tarkkoja johtopäätöksiä perioperatiivisen FOLFIRINOXin erityisestä vaikutuksesta eloonjäämistuloksiin... FOLFIRINOX on edelleen saatavilla, ja useat meneillään olevat tutkimukset toivottavasti valaisevat sen mahdollisuuksia leikkausleikkauksessa."Sairaudet."
Laborie totesi, että leikkaus yhdistettynä tehokkaaseen systeemiseen hoitoon tarjoaa parhaat tulokset resekoitavassa haimasyövässä.Perinteisesti hoidon tasoon on kuulunut etukäteisleikkaus ja adjuvanttikemoterapia.Neoadjuvanttihoito, jota seuraa leikkaus ja adjuvanttikemoterapia, on kuitenkin alkanut saada suosiota monien onkologien keskuudessa.
Neoadjuvanttihoidolla on monia mahdollisia etuja: systeemisten sairauksien varhainen hallinta, kemoterapian tehostaminen ja paremmat histopatologiset tulokset (R0, N0), Laborie jatkoi.Tähän mennessä mikään satunnaistettu tutkimus ei kuitenkaan ole selvästi osoittanut neoadjuvanttikemoterapian eloonjäämishyötyä.
Satunnaistettujen tutkimusten tiedon puutteen korjaamiseksi tutkijat 12 keskuksesta Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta rekrytoivat potilaita, joilla oli resekoitava haimapääsyöpä.Potilaat, jotka satunnaistettiin etukäteisleikkaukseen, saivat 12 sykliä adjuvantilla modifioitua FOLFIRINOXia (mFOLFIRINOX).Potilaat, jotka saivat neoadjuvanttihoitoa, saivat 4 FOLFIRINOX-sykliä, mitä seurasi uusintavaihe ja leikkaus, mitä seurasi 8 sykliä mFOLFIRINOX-adjuvanttihoitoa.Ensisijainen päätetapahtuma oli kokonaiseloonjääminen (OS), ja tutkimuksen tarkoituksena oli osoittaa 18 kuukauden eloonjäämisajan paraneminen 50 %:sta etukäteen tehdyllä leikkauksella 70 %:iin neoadjuvantti FOLFIRINOXia käytettäessä.
Tiedot sisälsivät 140 satunnaistettua potilasta, joiden ECOG-tila oli 0 tai 1. Ensimmäisessä leikkausryhmässä 56 potilaasta 63:sta (89 %) leikattiin ja 47 (75 %) aloitti adjuvanttikemoterapian.Neoadjuvanttihoitoon määrätyistä 77 potilaasta 64 (83 %) aloitti hoidon, 40 (52 %) sai hoidon päätökseen, 63 (82 %) suoritti resektion ja 51 (66 %) aloitti adjuvanttihoidon.
Asteen ≥ 3 haittavaikutuksia (AE) havaittiin 55,6 %:lla potilaista, jotka saivat neoadjuvanttia kemoterapiaa, pääasiassa ripulia, pahoinvointia ja oksentelua sekä neutropeniaa.Adjuvanttikemoterapian aikana noin 40 %:lla potilaista kussakin hoitoryhmässä oli ≥ 3 haittavaikutuksia.
Hoitoaikomusanalyysissä kokonaiseloonjäämisajan mediaani neoadjuvanttihoidolla oli 25,1 kuukautta verrattuna 38,5 kuukauteen leikkauksen yhteydessä, ja neoadjuvanttikemoterapia lisäsi eloonjäämisriskiä 52 % (95 % CI 0,94–2,46, P = 0,06).18 kuukauden eloonjäämisaste oli 60 % neoadjuvantilla FOLFIRINOXilla ja 73 % leikkauksella etukäteen.Protokollakohtaiset määritykset tuottivat samanlaisia ​​tuloksia.
Histopatologiset tulokset suosivat neoadjuvanttia kemoterapiaa, koska 56 % potilaista saavutti R0-statuksen verrattuna 39 %:iin potilaista, jotka joutuivat leikkausvaiheeseen (P = 0,076) ja 29 % saavutti NO-statuksen verrattuna 14 %:iin potilaista (P = 0,060).Protokollakohtainen analyysi osoitti tilastollisesti merkitseviä eroja neoadjuvantin FOLFIRINOXin kanssa R0-tilassa (59 % vs. 33 %, P = 0,011) ja N0-tilassa (37 % vs. 10 %, P = 0,002).
Charles Bankhead on vanhempi onkologian toimittaja ja kattaa myös urologian, dermatologian ja oftalmologian.Hän liittyi MedPage Today -palveluun vuonna 2007.
Tutkimusta tukivat Norjan syöpäyhdistys, Kaakkois-Norjan alueellinen terveysviranomainen, ruotsalainen Sjoberg-säätiö ja Helsingin yliopistollinen sairaala.
Ko 披露了与 Clinical Care Options, Gerson Lehrman Group, Medscape, MJH Life Sciences, Research to Practice, AADi, FibroGen, Genentech, GRAIL, Ipsen, ApenGMerus, A. 、BioMed Valley Discoveries "Bristol Myers Squibb" .Celgene, CrystalGenomics, Leap Therapeutics ja muut yritykset.
Lähdeviite: Labori KJ et al."Lyhyen kurssin neoadjuvantti FOLFIRINOX vs. etukäteisleikkaus resekoitavissa olevaan haimasyövän hoitoon: monikeskustutkimus, satunnaistettu vaiheen II tutkimus (NORPACT-1)," ASCO 2023;Tiivistelmä LBA4005.
Tämän sivuston materiaalit ovat vain tiedoksi, eivätkä ne ole tarkoitettu korvaamaan pätevän terveydenhuollon tarjoajan antamaa lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa.© 2005-2023 MedPage Today, LLC, Ziff Davis -yhtiö.Kaikki oikeudet pidätetään.Medpage Today on MedPage Today, LLC:n liittovaltion rekisteröity tavaramerkki, ja kolmannet osapuolet eivät saa käyttää sitä ilman nimenomaista lupaa.


Postitusaika: 22.9.2023